Priporočila PK

Predlog za zapis in izgovor korejskih imen oz. besed, ki so aktualne v času olimpijskih iger 2018 v Pjongčangu, je pripravila Marta Kocjan Barle na podlagi gradiva Oddelka za azijske študije na FF v Ljubljani (Chikako Shigemori Bučar in Minyoung Chang) ter gradiva Roka Dovjaka in Lektorskega društva Slovenije. Predlog je 6. februarja 2018 na seji ožjega sestava potrdila in dopolnila Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU v sestavi Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop, Tina Lengar Verovnik, Janez Orešnik, Andrej E. Skubic, Hotimir Tivadar in Peter Weiss.
Objavljeno 7. februarja 2018 ob 18. uri.


Popravljeni in dopolnjeni Predlog za zapis in izgovor korejskih imen oz. besed. Popravljeno različico so na osnovi pripomb Jere Oražem, dipl. kult. Vzh. Azije (UN) in dipl. slov. (UN), pripravile Marta Kocjan Barle, Tina Lengar Verovnik in Helena Dobrovoljc.
Objavljeno 14. februarja 2018 ob 15. uri.