Povezave in zanimivosti


  • Portal Jezikovna Slovenija (predstavitev informacij o jezikovni politiki v Republiki Sloveniji in svetovalnica)
  • Portal Jezikovni viri za slovenščino (predstavitev spletnih jezikovnih virov za slovenščino)
    pregledno in jedrnato predstaviti različne razpoložljive informacije o jezikovni politiki v Republiki Sloveniji i